IPO - Niêm Yết

là sự kiện cổ phiếu của một doanh nghiệp lần đầu được giao dịch, chào bán chứng khoán trên hệ thống của sàn giao dịch chứng khóan lần đầu tiên cho công chúng.

Page 1 of 12 1 2 12

Nên Đọc.

Trending.